Wie wil er geen tuin waarin alle planten weelderig groeien, fraai groen blad bezitten en overvloedig bloeien? Sterke en gezonde planten beschikken over een uitgekiende voeding.

Ze vinden in de bodem humus en de nodige organische stoffen en mineralen. Bovendien groeien ze in grond met een optimale pH of zuurgraad. Voldoende kalk is hiervoor een allereerste vereiste. In zekere zin is kalk de moeder van alle voedingsstoffen. Zonder kalk hebben de wortels van vele planten het moeilijk voedingsstoffen op te nemen.

Verzuring van de bodem

Verzuring van de bodem is een natuurlijk proces. Door zure regen en andere verschijnselen verzuurt de bodem jaarlijks. Typische heidegrondplanten (Erica – Calluna) en bosplanten als rododendron, toverhazelaar en heide hebben daar niet gauw problemen mee, andere planten wel. Deze laatstgenoemden gedijen pas goed als de bodem slechts zwakzuur, neutraal of zelfs kalkrijk is. Gazons echter verkiezen een zwakzure bodem met een zuurgraad of pH tussen 6,0 en 7,0.

Bij een lagere pH wordt de groei van het gras geremd, met versnelde mosgroei tot gevolg. Lavendel en Buxus zijn overbekende planten die van een kalkrijke bodem, met pH van 7 of meer, houden. Is de bodem zuur dan vertonen ze typische gebrekverschijnselen: de groei laat de wensen over en het blad kleurt geel want de plant neemt onvoldoende voedingsstoffen op. Dit verschijnsel is een belangrijk teken dat een gebrek aan kalk aantoont.

Jaarlijkse onderhoudsbeurt

Een jaarlijkse onderhoudsbekalking kan dit voorkomen. Doe het preventief vooraleer uw planten gebreksverschijnselen vertonen. DCM heeft DCM Groen-Kalk® en DCM Fossiele Zeewierkalk van Coccolieten ontwikkeld. Deze beide kalkproducten zorgen snel en gedurende lange tijd voor een optimale pH van uw tuinbodem.
 

Waarom in het najaar bekalken?

  • de kalk krijgt de hele winter de kans om op te lossen en homogeen in de bovenste teeltlaag (30 cm) waar de wortels zich bevinden door te dringen

  • zodoende is de pH van deze teeltlaag tegen het voorjaar overal aangepast aan de meeste planten waardoor de kans op gebrekverschijnselen in het voorjaar verkleint

  • een aangepaste zuurgraad in de bodem onder uw gazon zorgt voor een goede grasgroei waardoor de kans op mosvorming verkleint

  • wanneer pas in het voorjaar bekalkt wordt, wat ook mogelijk is, zal nog enkele weken gewacht moeten worden tot de pH ideaal is

Letop: alleen kalken op plaatsen in de moestuin daar waar het nodig is.

Waar bijvoorbeeld aardappelen moeten komen dus niet bekalken.

tuin bekalken in dewinter

Deze sectie is leeg.